Afarat ibn Blady web font

Afarat ibn Blady

Uploaded by: ahmedfathe

Views: 4672
Downloads: 1464

Download full zip package

Big, bold header written with Afarat ibn Blady web font

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

+ How to embed this web fonts on your website

Please log in or register to get your embedding links or
B. Download the font which has all the code needed included.

+ Readme / license file

    :: [L I C E N C J A] :: 

prawa autorskie do wszystkich fontów umieszczonych na tej stronie należą do mnie
czyli do bartka nowaka.
to że wyrażam zgode na bezpłatne używanie moich czcionek NIE oznacza że możesz
robić z nimi wszystko co ci się podoba. Moje czcionki NIE są oparte na
Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

możesz :

--> tworzyć dowolną ilość kopii fonta
--> instalować fonta na dowolnej liczbie komputerów
--> wykorzystywać go na stronach www i w publikacjach papierowych i
elektronicznych pod warunkiem, że nie mają one charakteru komercyjnego [tzn.
przygotowujesz je na swój własny użytek a nie w celu zarobienia pieniędzy]
--> udostępniać fonta na stronie www ale pod warunkiem, że zachowasz plik z
czcionką bez zmian, w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta
oraz umieścisz link do mojej strony

bez zgody autora NIE możesz :

--> modyfikować pliku z fontem, a szczególnie zmieniać nazwy fonta, usuwać
informacji o autorze, usuwać pliku z licencją
--> używać fonta do działań komercyjnych
--> udostępniać fonta na płytach cd i jako składnik oprogramowania
--> sprzedawać fonta albo udostępniać go na płatnych stronach www


:: wszelkie uwagi proszę kierować na adres : **** email hidden from bots **** 

:: najnowsze wersje fontów znajdziesz zawsze na stronie :
http://www.nowak.tv/fontoholic

01022006
::BARME:: 

------------------------------english version-------------------------------

:: [L I C E N C E] :: 

 all the copyrights for the presented fonts belong to bartek nowak. the fact
that i agree to use my fonts for free, doesn't mean that you can do anything you
like with them. my copyrights are NOT based on GNU General Public License.

you may:

--> install and use an unlimited number of copies of the fonts.
--> use the fonts on websites and in paper or electronic publications on the
condition that these publications are not commercial [which means that they are
meant for your personal use only and not for earning money]
--> redistribute the fonts via website on the conditions that the font file
remains unchanged, there is information about the author of the font and a link
to my website

without my permission, you mustn't: :

--> modify the font file, change its name, delete information about its author
or the licence file
--> use the font commercially
--> distribute copies of the font for profit either on a standalone basis or
included as part of your own product.


:: please send all questions to : **** email hidden from bots **** 

:: you can find latest versions of fonts at : http://www.nowak.tv/fontoholic

01022006
::BARME:: 
    

Comments


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fontsf5/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1240

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fontsf5/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1240