KocieSymbole web font

KocieSymbole

Uploaded by:

Views: 3426
Downloads: 1181

Download full zip package

Big, bold header written with KocieSymbole web font

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

+ How to embed this web fonts on your website

Please log in or register to get your embedding links or
B. Download the font which has all the code needed included.

+ Readme / license file

    KocieSymbole to czcionka freeware TrueType
do użytku domowego i niekomercyjnego dla systemu Windows.

Z obrazków w niej zawartych możecie korzystać
w dowolny sposób np. strony www, zaproszenia, itd.

Kocie obrazki zawarte w tym foncie oraz sam font stworzył Maciej Jezierski.
Swoje uwagi i zapytania kierujcie na adres e-mail’owy: **** email hidden from
bots **** lub **** email hidden from bots ****
Odwiedźcie także mój serwis http://koty.nowiny.pl

Gdy już zainstalujecie KocieSymbole w systemie, to w każdym programie
są one widoczne jako czcionka Koty.
Czcionkę najlepiej drukować gdy nadamy jej rozmiar powyżej 50 punktów.


-------------------English version------------------------
KocieSymbole is freeware font for home use only
(you may not use commercially this font) for Windows.

This font was created by Maciej Jezierski.
e-mail: **** email hidden from bots **** or **** email hidden from bots ****
Visit also my service http://koty.nowiny.pl    

Comments


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fontsf5/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1240

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fontsf5/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1240